آموزش جامع بازار بورس


اصول و روشهای سرمایه گذاری در بازار بورس

بیش از 6 ساعت ویدیویی فارسی آموزش بازار بورس

قیمت خرید بسته 19800 تومان

توضیحات کامل و خرید پستی